Ιούνιος, 2021
Στην Οικολογική Ομάδα Ροδόπης, από το 1990 μέχρι σήμερα, ένα μεγάλο κομμάτι της εθελοντικής δράσης μας αφορά την παροχή πρώτων βοηθειών σε τραυματισμένα άγρια ζώα, που βρίσκουμε εμείς ή μας καλούν οι φίλοι της Ομάδας και τα παραλαμβάνουμε άμεσα.
Γίνετε μέλος στο oikorodopi.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
μεγέθυνση φωτογραφίας
Ερευνητικό πρόγραμμα 1
1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 ΓΕΝΙΚΑ


Η ομάδα Κομοτηνής συμμετέχοντας στο πρόγραμμα "Διερεύνηση δυνατοτήτων ανάκτησης υλικών από τα αστικά απορρίμματα" ασχολήθηκε με τα εξής:


α. Έκθεση για την υφιστάμενη κατάσταση στον Ν. Ροδόπης κατ πώς γίνεται η διαχείριση των απορριμμάτων.


β. Κυκλώματα ανακύκλωσης-εκμετάλλευσης-ανάκτησης υλικών από τα  αστικά απορρίμματα.


γ. Ειδικές πηγές αστικών απορριμμάτων.


δ. Ζήτηση-διάθεση ανακτηθέντων υλικών.


ε. Δειγματοληψίες σε γειτονιές της πόλης της Κομοτηνής για τον  ποσοτικό-ποιοτικό προσδιορισμό των αστικών απορριμμάτων.


στ. Συστήματα εναλλακτικών μηχανισμών ανάκτησης υλικών από αστικά απορρίμματα, που περιλάμβανε:


I.   Συλλογή υλικών (χαρτιού-αλουμινίου) από γειτονιές


II.   Συλλογή υλικών (χαρτιού-αλουμινίου) από μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων.


III.   Συλλογή υλικών (χαρτιού) από Δημόσιες Υπηρεσίες


IV.   Συλλογή υλικών (αλουμινίου) με μικρούς κάδους σε δημόσιους χώρους.


Η ομάδα μετά την πρώτη της επαφή με τον συντονιστή του προγράμματος κ. Παναγιωτακόπουλο την 23/1/1991,δούλεψε βάσει προγράμματος και χρονοδιαγράμματος κοινού για όλες τις πόλεις που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.


Η συμμετοχή του Δήμου Κομοτηνής ήταν ουσιαστικότατη, διότι με τον Αντιδήμαρχο κ. Αν. Βαβατσικλή κινητοποιήθηκε όλος ο μηχανισμός αποκομιδής του Δήμου για όλες τις φάσεις του προγράμματος.


Ευχαριστούμε λοιπόν θερμά τον Δήμο και ελπίζουμε τα αποτελέσματα του προγράμματος να βοηθήσουν κάθε μελλοντική προσπάθεια για ανάκτηση υλικών από τα αστικά απορρίμματα.


Διαβάστε ολόκληρη την μελέτη στην συνημμένη αρθρογραφία