Νοέμβριος, 2023
Συνάντηση περιβαλλοντικών οργανώσεων Αν. Μακ. & Θράκης
Πραγματοποιήθηκε, το Σαββατοκύριακο 11 & 12 Νοεμβρίου 2023, στην Πάνδροσο Κομοτηνής, συνάντηση των περιβαλλοντικών οργανώσεων που λειτουργούν στην περιφέρεια της Αν. Μακ. & Θράκης. 
Γίνετε μέλος στο oikorodopi.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
μεγέθυνση φωτογραφίας
Ερευνητικό πρόγραμμα 2
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η οικιακή κομποστοποίηση αποτελεί για τα σύγχρονα δυτικά αστικά κέντρα, ένα σημαντικότατο εργαλείο για την αντιμετώπιση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών προβλημάτων, που προκύπτουν από την αναγκαιότητα για ορθολογική διαχείριση των στερεών βιοαποδομήσιμων απορριμμάτων που παράγονται σε αυτά. Υπό το πρίσμα αυτό, η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων ΑΜΘ – ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Α.Ε, σε συνεργασία με την Οικολογική Ομάδα Ροδόπης και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΑΜΘ στα πλαίσια εφαρμογής πιλοτικού προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης για ολόκληρη την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης, διένειμαν εκατό κάδους οικιακής κομποστοποίησης σε πολίτες της πόλης της Κομοτηνής που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετέχουν στο εν λόγω πιλοτικό πρόγραμμα. Σε κάθε ένα από τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν τους κάδους αυτούς, έγινε, κατά την περίοδο Μαΐου 2010 – Οκτωβρίου 2011, μια επιτόπια επίσκεψη. Κατά την διάρκειά της συμπληρώθηκε ερωτηματολόγιο, κατάλληλα διαμορφωμένο έτσι ώστε να αποτυπώσει το προφίλ των πολιτών που συμμετείχαν, τα χαρακτηριστικά και τις ποσότητες των βιοαποδομήσιμων απορριμμάτων που οδηγήθηκαν στους κάδους κομποστοποίησης, τις δυσκολίες αλλά και την αποτελεσματικότητα του εγχειρήματος. Τα αποτελέσματα του προγράμματος είναι ενθαρρυντικά και καταδεικνύουν τις δυνατότητες που υπάρχουν για τη συμβολή των πολιτών και των νοικοκυριών στη βιώσιμη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων.


Διαβάστε ολόκληρο το πρόγραμμα στην συνημμένη αρθρογραφία