Δεκέμβριος, 2023
Καλύτερο περιβάλλον σημαίνει καλύτερο μέλλον.

Αν προσπαθήσουμε όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε.


ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ

Γίνετε μέλος στο oikorodopi.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
μεγέθυνση φωτογραφίας
Ερευνητικό πρόγραμμα 3
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο Διαχωρισμός των απορριμμάτων στην Πηγή (ΔσΠ), δηλαδή η διαλογή και κατάλληλη απόρριψη αυτών από τους πολίτες κατά τη στιγμή της παραγωγής τους θεωρείται ως το οικονομικότερο και αποδοτικότερο εργαλείο στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ). Υπό το πρίσμα αυτό, η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων ΑΜΘ – ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Α.Ε, σε συνεργασία με την Οικολογική Ομάδα Ροδόπης στα πλαίσια του έργου με τίτλο: «Επιλογές διαχείρισης αποβλήτων για τον έλεγχο των εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου (WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294» και η ανάγκη υλοποίησης της Δράσης 5 - Εφαρμογή Τοπικού Σχεδίου Δράσης (Action 5 - Implementation of Local Action Plan). Βραχυπρόθεσμη δράση Β5 "Πιλοτική παρακολούθηση οικιακής κομποστοποίησης και συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών σε επίπεδο νοικοκυριού, σχεδίασε και υλοποίησε την παρακολούθηση και καταγραφή τριών (3) διαφορετικών ροών απορριμμάτων από δέκα νοικοκυριά του Δήμου Κομοτηνής για χρονικό διάστημα διάρκειας πέντε (5) μηνών, από τον Απρίλιο έως τον Αύγουστο του 2013. Η συστηματική καταγραφή αφορούσε τις ποσότητες ανακυκλώσιμων συσκευασιών, οργανικών – βιοαποδομήσιμων και τέλος των λοιπών απορριμμάτων με τη χρήση ηλεκτρονικού ζυγού και κατάλληλων κάδων. Τα αποτελέσματα του προγράμματος είναι ενθαρρυντικά και καταδεικνύουν τις δυνατότητες και τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τη συμβολή των πολιτών και των νοικοκυριών στη βιώσιμη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων.

            Διαβάστε ολόκληρο το πρόγραμμα στην συνημμένη αρθρογραφία.