Απρίλιος, 2019
Καλή Ανάσταση
Οικολογική Ομάδα Ροδόπης
Γίνετε μέλος στο oikorodopi.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
μεγέθυνση φωτογραφίας
22 Απριλίου 2017 - Παγκόσμια Ημέρα της Γης
Απρίλιος, 2017
Η Ημέρα της Γης γιορτάζεται από το 1970, στις 22 Απριλίου, με στόχο την κινητοποίηση ανθρώπων, κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και οργανισμών, για ένα καθαρό πλανήτη. Καθιερώθηκε στις ΗΠΑ, με πρωτοβουλία του γερουσιαστή Γκέιλορντ Νέλσον, ενός πολιτικού με περιβαλλοντικές ανησυχίες. Με τα χρόνια, η Ημέρα της Γης εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο και σήμερα, πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε 196 χώρες αναλαμβάνουν δράση κάθε χρόνο.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γης, 500 οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που συμμετέχουν στην εκστρατεία people4soil υπογράφουν επιστολή προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jean-Claude Juncker με αίτημα την ανάπτυξη του Νομικού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του εδάφους.
Στην επιστολή μεταξύ των άλλων αναφέρονται και τα εξής:
Όπως γνωρίζετε, η πρόταση της Ε.Ε. για Ευρωπαϊκή Οδηγία-Πλαίσιο για το έδαφος αποσύρθηκε το 2014, λόγω της αντίθετης άποψης πέντε Κρατών-Μελών, που δεν οδήγησε στην απαραίτητη πλειοψηφία παρά την οκταετή συζήτηση στο Συμβούλιο.
1. Την 25η Σεπτεμβρίου 2015, τα 193 Κράτη-Μέλη του Ο.Η.Ε. υιοθέτησαν την Ατζέντα 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, εγκρίνοντας τους συνολικούς-παγκόσμιους στόχους (Sustainable Development Goals, SDGs), που αναμένεται να καθοδηγήσουν τις δράσεις της διεθνούς κοινότητας για τα επόμενα 15 έτη (2016-2030). Ανάμεσα στους 17 στόχους που καλύπτονται από την ατζέντα, κορυφαίο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο στόχος 15, ο οποίος, υπό την απόδειξη ότι το ένα τρίτο των εδαφών του πλανήτη υποβαθμίζονται, τονίζει την αναγκαιότητα ανάσχεσης και αναστροφής της υποβάθμισης των εδαφών μέχρι το 2030 («ένας κόσμος πέραν της υποβάθμισης εδαφών»).
2. Σε αυτήν την αναμφίβολα ανησυχητική κατάσταση, δεν είναι αποδεκτή η έλλειψη δεσμευτικού Νομικού Πλαισίου και κανόνων προς τους οποίους πρέπει να συμμορφώνονται τα Κράτη-Μέλη. Τα πρόσφατα δημοσιευθέντα «Εργαλεία καταγραφής και αξιολόγησης της προστασίας του εδάφους στα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Φεβρουάριος 2017), μετά από ανάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζουν σθεναρά αυτή την άποψη. Τα πορίσματα της έρευνας αυτής τονίζουν την έλλειψη ενός συνεκτικού, στρατηγικού πλαισίου πολιτικής σε όλες τις πολιτικές ομάδες που εξετάστηκαν, την έλλειψη κοινών ορισμών επί της κατάστασης των εδαφών και, κατά συνέπεια, την αδυναμία καθορισμού στόχων και προτεραιοτήτων σχετιζόμενων με τη διατήρηση του εδάφους και των λειτουργιών του.
Αξιοποιώντας το σημερινό εορτασμό της Ημέρας της Γης, σας ζητούμε τον επαναπροσδιορισμό μιας Οδηγίας – Πλαίσιο για την προστασία του εδάφους ως μία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η Οικολογική Ομάδα Ροδόπης συμμετέχει στην εκστρατεία people4soil που είναι ένα ελεύθερο και ανοικτό δίκτυο Ευρωπαϊκών Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών, ερευνητικών ινστιτούτων, αγροτικών οργανώσεων και περιβαλλοντικών ομάδων και προωθεί μία Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, που αποσκοπεί στη θέσπιση συγκεκριμένης νομοθεσίας για την προστασία και τη διατήρηση των εδαφών, με κεντρικό σύνθημα:
Ας δώσουμε ένα Δίκαιο στο έδαφος!
Οι συμμετέχοντες στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία έχουμε δύο φιλόδοξους στόχους:
-- τη συλλογή 1.000.000 υπογραφών μέχρι το Σεπτέμβριο του 2017 και
-- την επίτευξη πλήρους αναγνώρισης του εδάφους ως κοινής κληρονομιάς, που πρέπει να προστατεύεται, για την ευημερία των Ευρωπαίων Πολιτών!
Για την Ελλάδα ο στόχος είναι να συγκεντρωθούν 15.750 υπογραφές μέχρι το Σεπτέμβριο του 2017. Σας καλούμε να ενημερωθείτε για την εκστρατεία μας στο https://www.people4soil.eu/el, να υπογράψετε και να ζητήσετε από τους φίλους σας να κάνουν το ίδιο, γιατί

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ